The Most Wanted Letter The Most Wanted Letter
Elementary+

Otrzymujesz tekst, który zawiera różne angielskie litery i symbole interpunkcyjne. Powinieneś znaleźć najczęściej powtarzającą się literę w tekście. Zwrócona litera musi być mała.
Podczas poszukiwań rozwiązania wielkość liter nie ma znaczenia i można założyć, że "A" == "a". Upewnij się, że nie zliczasz symboli interpunkcyjnych, cyfr ani białych znaków, tylko litery.

Jeśli otrzymasz dwie lub więcej liter występujących równie często, zwróć wtedy literę, która występuje pierwsza w alfabecie łacińskim. Przykład -- "one" zawiera "o", "n", "e" każdą literę tylko raz, zatem wybieramy "e".

Input: Tekst do analizy jako string.

Output: Najczęściej występująca litera jako mała litera i jako string.

Przykłady:

assert.strictEqual(mostWanted("Hello World!"), "l");
assert.strictEqual(mostWanted("How...
You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.

Become Awesome

  • No Ads
  • No Limits
  • More Content
19
Settings
Code:
Other:
CheckiO Extensions

CheckiO Extensions allow you to use local files to solve missions. More info in a blog post.

In order to install CheckiO client you'll need installed Python (version at least 3.8)

Install CheckiO Client first:

pip3 install checkio_client

Configure your tool

checkio --domain=js config --key=

Sync solutions into your local folder

checkio sync

(in beta testing) Launch local server so your browser can use it and sync solution between local file end extension on the fly. (doesn't work for safari)

checkio serv -d

Alternatevly, you can install Chrome extension or FF addon

checkio install-plugin
checkio install-plugin --ff
checkio install-plugin --chromium

Read more here about other functionality that the checkio client provides. Feel free to submit an issue in case of any difficulties.

×
 
 
<< <
> >>
exec show

Whats Next?

Free accounts will see Best CheckiO solutions with some delay.
Best Solutions will be opened in
Become Awesome and Don't wait
The next stage is ""
Will be activated in
View More Solutions Random Review Solutions Go to the next mission