The Most Wanted Letter

The Most Wanted Letter

Elementary+

Otrzymują Państwo tekst zawierający różne angielskie litery i znaki interpunkcyjne. Proszę znaleźć najczęściej występującą literę w tekście. Zwrócona litera musi być mała.
Podczas sprawdzania najbardziej poszukiwanej litery, wielkość liter nie ma znaczenia, więc dla celów wyszukiwania, "A" == "a". Proszę upewnić się, że nie są liczone symbole interpunkcyjne, cyfry i białe znaki, a jedynie litery.

example

Jeśli mają Państwo dwie lub więcej liter o tej samej częstotliwości, proszę zwrócić literę, która jest pierwsza w alfabecie łacińskim. Na przykład - "one" zawiera litery "o", "n", "e" tylko raz dla każdej z nich, dlatego wybieramy "e".

Dane wejściowe: Tekst do analizy jako ciąg znaków (string).

Dane wyjściowe: Najczęściej występująca mała litera jako ciąg znaków (string).

Przykłady:

assert.strictEqual(mostWanted("Hello World!"), "l");
assert.strictEqual(mostWanted("How...
You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.
19
Settings
Code:
Other:
Invalid hot key. Each hot key should be unique and valid
Hot keys:
CheckiO Extensions

CheckiO Extensions allow you to use local files to solve missions. More info in a blog post.

In order to install CheckiO client you'll need installed Python (version at least 3.8)

Install CheckiO Client first:

pip3 install checkio_client

Configure your tool

checkio --domain=js config --key=

Sync solutions into your local folder

checkio sync

(in beta testing) Launch local server so your browser can use it and sync solution between local file end extension on the fly. (doesn't work for safari)

checkio serv -d

Alternatevly, you can install Chrome extension or FF addon

checkio install-plugin
checkio install-plugin --ff
checkio install-plugin --chromium

Read more here about other functionality that the checkio client provides. Feel free to submit an issue in case of any difficulties.

×
 
 
<< <
> >>
exec show

Whats Next?

Free accounts will see Best CheckiO solutions with some delay.
Best Solutions will be opened in a moment
Become Awesome and Don't wait
The next stage is ""
Will be activated in
View More Solutions Random Review Solutions Go to the next mission