The Most Wanted Letter The Most Wanted Letter
Elementary+

Σου δίνεται ένα κείμενο, που περιέχει διάφορα γράμματα στα αγγλικά καθώς και σημεία στίξης. Πρέπει να βρεις το γράμμα που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές στο κείμενο. Το αποτέλεσμα που θα επιστρέψεις πρέπει να είναι σε μορφή πεζού γράμματος.

Για τους σκοπούς της αναζήτησης δεν χρειάζεται να κάνεις διάκριση πεζών - κεφαλαίων δηλαδή ισχύει "A" == "a". Σιγουρέψου ότι...

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.

Become Awesome

  • No Ads
  • No Limits
  • More Content
19
Settings
Code:
Other:
CheckiO Extensions

CheckiO Extensions allow you to use local files to solve missions. More info in a blog post.

In order to install CheckiO client you'll need installed Python (version at least 3.8)

Install CheckiO Client first:

pip3 install checkio_client

Configure your tool

checkio --domain=js config --key=

Sync solutions into your local folder

checkio sync

(in beta testing) Launch local server so your browser can use it and sync solution between local file end extension on the fly. (doesn't work for safari)

checkio serv -d

Alternatevly, you can install Chrome extension or FF addon

checkio install-plugin
checkio install-plugin --ff
checkio install-plugin --chromium

Read more here about other functionality that the checkio client provides. Feel free to submit an issue in case of any difficulties.

×
 
 
<< <
> >>
exec show

Whats Next?

Free accounts will see Best CheckiO solutions with some delay.
Best Solutions will be opened in
Become Awesome and Don't wait
The next stage is ""
Will be activated in
View More Solutions Random Review Solutions Go to the next mission