The Most Wanted Letter The Most Wanted Letter
Elementary+

Σου δίνεται ένα κείμενο, που περιέχει διάφορα γράμματα στα αγγλικά καθώς και σημεία στίξης. Πρέπει να βρεις το γράμμα που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές στο κείμενο. Το αποτέλεσμα που θα επιστρέψεις πρέπει να είναι σε μορφή πεζού γράμματος.

Για τους σκοπούς της αναζήτησης δεν χρειάζεται να κάνεις διάκριση πεζών - κεφαλαίων δηλαδή ισχύει "A" == "a". Σιγουρέψου...

You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.