The Most Wanted Letter The Most Wanted Letter
Elementary+

Otrzymujesz tekst, który zawiera różne angielskie litery i symbole interpunkcyjne. Powinieneś znaleźć najczęściej powtarzającą się literę w tekście. Zwrócona litera musi być mała.
Podczas poszukiwań rozwiązania wielkość liter nie ma znaczenia i można założyć, że "A" == "a". Upewnij się, że nie zliczasz symboli interpunkcyjnych, cyfr ani białych znaków, tylko litery.

Jeśli otrzymasz dwie lub więcej liter występujących równie często, zwróć wtedy literę, która występuje pierwsza w alfabecie łacińskim. Przykład -- "one" zawiera "o", "n", "e" każdą literę tylko raz, zatem wybieramy "e".

Input: Tekst do analizy jako string.

Output: Najczęściej występująca litera jako mała litera i jako string.

Przykłady:

mostWanted('Hello World!') == 'l'
mostWanted('How...
You should be an authorized user in order to see the full description and start solving this mission.