The Hamming Distance The Hamming Distance

Відстань Хеммінга між двома двійковими числами показує кількість відповідних бітів, значення яких відрізняється (стаття Вікіпедії). Наприклад:

    117 = 0 1 1 1 0 1 0 1
     17 = 0 0 0 1 0 0 0 1
      H = 0+1+1+0+0+1+0+0 = 3

Вам дано два додатніх числа (N, M) в десятковій системі числення. Потрібно вирахувати відстань Хеммінга між цими двома числами в двійковій системі.

Вхідні дані: Два аргументи як цілі числа (int).

Вихідні дані: Відстань Хеммінга як ціле число (int).

Приклади:

hammingDistance(117, 17) == 3
hammingDistance(1, 2) == 2
hammingDistance(16, 15) == 5

Як це використовується: Це основа для кодів Хеммінга та інших лінійних програм корекції помилок. Відстань Хеммінга використовується в біологічній систематиці як показник генетичної відмінності.

Передумови:
0 < n < 106
0 < m < 106